Logo

Krakowskie biuro projektów Architekci Mikołajski & Wiese jest polsko-norweską Spółką działającą nieprzerwanie od założenia
w 1992 roku. Jej liderami są architekci Frithjof Wiese i Marian Mikołajski. W 2000 roku jako partner dołączył również architekt Maciej Kozub.

Działalność Biura koncentruje się na projektowaniu architektonicznym, większość wykonywanych opracowań ma charakter pełnobranżowy. Projekty obejmują głównie zespoły i pojedyncze obiekty mieszkaniowe oraz budynki użyteczności publicznej i handlowe. Są to zarówno obiek-
ty mało- i wielkokubaturowe, projektowane dla klientów indywidualnych, firm i instytucji. Z racji wieloletniego doświadczenia zawodowego Spółka „Architekci Mikołajski & Wiese” zajmuje się z powodzeniem także doradztwem w zakresie przygotowania i prowadzenia inwestycji budowlanych oraz nadzorowaniem realizacji przedsięwzięć budowla-
nych. Samodzielni projektanci posiadają stosowne uprawnienia projek-
towe i są członkami Izby Architektów.

Od początku swojego istnienia Spółka blisko współpracuje z norweskimi firmami architektonicznymi i wykonuje projekty dla norweskich Inwesto-
rów. Z Biurem współdziała także samodzielna pracownia projektowania wnętrz, kierowana przez architekt Krystynę Mikołajską.

Architekci Mikołajski & Wiese współpracują z szerokim gronem projektantów i rzeczoznawców w pełnym zakresie branżowym, two-
rząc grupę o znacznym potencjale, która odpowiedzialnie i komplekso-
wo podejmuje większe i trudniejsze zamierzenia projektowe, tak na terenie całej Polski jak i poza jej granicami.

Spółka nieustannie dąży do podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia, udziały w seminariach i prezentacjach nowoczesnych rozwiązań oraz podróże studialne. Pracownicy Spółki odbywają staże projektowe
w norweskich biurach projektowych.

Projekty i realizacje przygotowywane w biurze Architekci Mikołajski & Wiese lub przy jego udziale były wielokrotnie wyróżniane
i nagradzane.