Logo

Arkitektkontor Architekci Mikołajski & Wiese er et polsk-norsk selskap, som åpererer i Krakow i Polen - kontinuerlig siden det ble grunnlagt i 1992 med lederne arkitekt Frithjof Wiese og arkitekt
Marian Mikołajski. Fra år 2000 er også arkitekt Maciej Kozub med.

Kontoret fokuserer på arkitektonisk utforming av - både mindre og større bygg. De fleste opgaverer er utført komplett i alle fag. Der er i hovedsak boligbygninger og boligkomplekser, offentlige bygninger, kjøpesentre og industribygg - tegnet for enkeltpersoner, bedrifter eller offentlige institusjoner. Mange års vellyket yrkeserfaring gir Architekci Mikołajski & Wiese mulighet til å være angasjert som rådgivere
i forberedelse med gjennomføringen av byggeprosjekter. Arkitektene
på kontoret har nødvendige polske design-ansvarsretighetter og er medlemmer av den Polske Chamber of Architects.

Siden begynnelsen, arbeider selskapet tett med norske arkitektkontorer og utfører prosjekter for norske investorer. Ved kontoret fungerer også uavhengig interiørdesign studio ledet av arkitekt Krystyna Mikołajska.

Architekci Mikołajski & Wiese’s samarbeid med et bredt spekter av designere og eksperter i forselige byggefag, skaper en gruppe med stort potensial som kan ta ansvar for støre og kompliserte prosjekteringsopgaver.

Selskapet arbeider for å forbedre sine ferdigheter gjennom opplæring, deltakelse på seminarer og presentasjoner av innovative løsninger og studie-reiser. De fleste ansatte i selskapet hadde arkitektpraksis i norske arkitektkontorer og designbyråer.

Architekci Mikołajski & Wiese har vært angasjert i flere prosjekter hvor de er blitt fremhevet eller prisbelønnet.